Savska cesta 144a, Zagreb - HR | +385 (0)1 363 4482 | geo-grupa@geo-grupa.hr
  • Hrvatski
  • English

O nama

Geo grupa d.o.o. je tvrtka koja se bavi geodetskim poslovima, geodetskim vještačenjem te posredovanjem u prometu nekretnina. Osnovana je 2004. godine s namjerom bavljenja spomenutih djelatnosti na kvalitetan i profesionalan način s najmodernijom nužnom opremom.

Trenutno upošljava 18 djelatnika geodetske struke većinom inženjera te manji dio geodetskih tehničara. Do danas Geo Grupa je jedna od većih geodetskih tvrtki u Hrvatskoj sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 144a.
Od početka tvrtka ulaže kako u poslovni prostor i opremu tako i u osposobljavanje kadrova kako bi proizvod odnosno usluga koju dajemo bila što kvalitetnija i na zadovoljstvo svih naših klijenata.

Naši stručnjaci sposobni su rješavati najzahtjevnije zadaće koje se zatraže od njih. Posjedujemo najsuvremenije geodetske uređaje i opremu renomiranih svjetskih marki (totalne stanice, digitalni nivelir i GPS uređaji) te kompletnu računalnu opremu potrebnu za obavljanje radnih zadataka.
Za sustav upravljanja tvrtkom i kvalitetom Geo Grupa posjeduje certifikate ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.

Tvrtka je podijeljena u četiri odjela i to: Katastarski odjel, Odjel inženjerske geodezije, Odjel geodetskih izmjera i Odjel za promet nekretnina.

  1. Katastarski odjel: bavi se katastarskim poslovima kao što je izrada parcelacijskih elaborata, izrada elaborata usklađenja zemljišne knjige i katastra, upisi objekata u katastar i zemljišne knjige, upisi vodova u katastar vodova, usluge geodetskog vještačenja. Isto tako odjel se bavi i izradom posebnih geodetskih podloga kao podrška projektiranju odnosno arhitektonskoj struci te etažiranjem objekata.
  2. Odjel Inženjerske geodezije: bavi se projektiranjem, postavljanjem i računanjem osnovne geodetske mreže, iskolčenjem i praćenjem gradnje svih vrsta objekata, geodetski nadzor te praćenje pomaka objekata u izgradnji te nakon izgradnje.
  3. Odjel geodetske izmjere: obavlja poslove kao što su katastarske izmjere i tehničke reambulacije kako poljoprivrednog tako i ostalog zemljišta, te pripremu i obradu izmjerenih podataka u svrhu obnavljanja postojećih katastara i zemljišno-knjižnih odjela te vektorizacija i geokodiranje skeniranih karata i planova.
  4. Odjel za promet nekretnina: bavi se poslovima vezanim za najam i prodaju nekretnina kao i savjetovanjem vezano za poslovanje nekretninama.

Reference i Fotogalerija

Naše referentne projekte možete pogledati OVDJE.

Fotografije sa naših terenskih poslova možete pregledati OVDJE.

 

 

 

 

 

 

 

Sustav upravljanja tvrtke Geo Grupa d.o.o. je prosuđen, te se potvrđuje da zadovoljava norme ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 za slijedeći opseg aktivnosti:

Pružanje geodetskih usluga, usluge geodetskog vještačenja i usluge posredovanja u prometu nekretnina.

 

Nazovite još danas na +385 (0)1 363 4482 ili pošaljite poruku na Kontakt formu

 

Pravna obavijest

Nalazite se na internetskom portalu www.geo-grupa.hr u vlasništvu tvrtke Geo Grupa d.o.o. (u daljnjem tekstu: Tvrtka).
Ova se obavijest odnosi na sve internetske stranice na adresi www.geo-grupa.hr. Sav sadržaj na ovim internetskim stranicama u vlasništvu je i domeni Tvrtke i informativne je prirode. Tvrtka ne odgovara za uporabu internetskih stranica i podstranica www.geo-grupa.hr i za eventualnu štetu izazvanu uporabom sadržaja koji se tamo nalaze. Tvrtka će se truditi osigurati pravilnost informacija na spomenutim stranicama. Također, Tvrtka sve sadržaje može bilo kada mijenjati, bez obveze obavještavanja korisnika i ne odgovara za posljedice tako izazvanih promjena.
Sve podatke i informacije objavljene na portalu www.geo-grupa.hr potrebno je prije uporabe obvezno provjeriti kod djelatnika Tvrtke. Podaci na internetskom portalu samo su informativne prirode, stoga Tvrtka ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve pogreške u sadržaju i pravilnosti te točnosti objavljenih podataka, do čega je možda došlo zbog vremenske neusklađenosti, pogreške prilikom unosa ili drugih nepredvidivih uzroka. Tvrtka također ne odgovora za oblik i sadržaj podataka, dobivenih preko hipertekstualnih poveznica koje nisu u vlasništvu Tvrtke.

Tvrtka zadržava pravo promijeniti, dodati ili odstraniti sadržaj ovih internetskih stranica, bilo kada, na bilo koji način, djelomično ili u potpunosti, bez obzira na razlog i bez prethodnog upozorenja.
Svi korisnici sav objavljeni sadržaj koriste na vlastitu odgovornost.
Korisnici mogu raspolagati sadržajima na spomenutoj internetskoj stranici za svoju osobnu uporabu pri čemu ne smiju biti kršena autorska prava. Autori sadržaja nisu odgovorni za eventualne štetne posljedice uporabe. Bilo kakva druga uporaba ili distribucija ovih internetskih sadržaja ili njihovoga dijela nije dopuštena. S podacima prikupljenim na spomenutim stranicama raspolagat će se sukladno važećem zakonodavstvu.
Javno objavljivanje, reprodukcija, prodaja, mijenjanje ili preoblikovanje istih zabranjeno je bez pismene suglasnosti Tvrtke. Kažnjiv je svaki pokušaj neovlaštenog mijenjanja, oštećenja ili izazivanja trajne ili privremene neupotrebljivosti podataka na internetskom portalu Tvrtke, a također je kažnjiv svaki pokušaj neovlaštenog pristupa mimo internetskih stranica bilo kakvim drugim sadržajima u okviru informacijskog sustava Tvrtke.