Katastar

 1. Izrada parcelacijskih elaborata,
 2. Izrada elaborata usklađenja zemljišne knjige i katastra,
 3. Upisi objekata u katastar i zemljišne knjige,
 4. Upisi vodova u katastar vodova,
 5. Usluge geodetskog vještačenja,
 6. Izrada posebnih geodetskih podloga kao podrška projektiranju odnosno arhitektonskoj struci,
 7. Etažiranje objekata.
 

Inženjerska geodezija

 1. Projektiranje, postavljanje i računanje osnovne geodetske mreže,
 2. Iskolčenje i praćenjem gradnje svih vrsta objekata,
 3. Geodetski nadzor,
 4. Praćenje pomaka objekata u izgradnji te nakon izgradnje.

 

 

 

Katastarska izmjera

 1. Katastarske izmjere i tehničke reambulacije kako poljoprivrednog tako i ostalog zemljišta,
 2. Priprema i obrada izmjerenih podataka u svrhu obnavljanja postojećih katastara i zemljišno-knjižnih odjela,
 3. Vektorizacija i geokodiranje skeniranih karata i planova.

 

 

Legalizacija objekata

Rok za legalizaciju vaših nelegalno izgrađenih objekata je do 30. Lipnja 2018. godine.

Prvi korak je izrada geodetskog elaborata.

Nudimo vam brzo i efikasno izvođenje geodetskih mjerenja u svrhu izrade geodetskog elaborata evidentiranja i promjene podataka o zgradama i drugim građevinama.

Izlazak na teren izrada elaborata i predaja u nadležni katastarski ured u najbržem roku nakon naloga naručitelja.

Dalje vam nudimo podršku u postupku legalizacije kroz ishođenje svih potrebnih dokumenata i akata, kao i kroz suradnju sa našim suradnicima ovlaštenim projektnim uredima.

Obratite se s povjerenjem, dogovorite sastanak u našem uredu ili nas pozovite odmah na lokaciju na kojoj se nalazi objekt koji želite legalizirati
Kontaktirati nas možete putem Forme za kontakt, telefonom, e-mailom ili nas osobno posjetiti.

Nazovite još danas na +385 (0)1 363 4482 ili pošaljite poruku na Kontakt formu